top of page
Search
  • Writer's pictureAnu

Coaching ja kvaliteedijuhtimine

Updated: Jun 29, 2020

Coaching ja kvaliteedijuhtimine - minu kaks lemmikteemat. Kuigi esmapilgul üsnagi erinevad teemad, toetavad need teineteist suurepäraselt. Coaching muidugi toetab igal tasandil juhtimist (ja mitte ainult juhtimist) suurepäraselt. Kuid nii mõndagi on ühist just kvaliteedijuhtimisel ja coachingul. Mõelge korraks minuga kaasa:


Kvaliteedijuhtimise eesmärk on luua, hoida ja arendada toote ja/või teenuse kvaliteeti. Kvaliteet oma olemuselt on aga mõnevõrra abstraktne suurus, tunnetuslik - kui klient on rahul saadud toote või teenusega ja veidi isegi üllatunud, et tema ootused on ületatud, ning ettevõte on omaltpoolt rahul ressursside kasutamise ja saadud tulemiga, siis justkui ongi kvaliteet olemas. Aga... kliendi soovid ajas muutuvad. Ettevõtte võimalused ja ressursid samuti. Veelgi enam - maailm meie ümber muutub pidevalt.


Coaching oma olemuselt on vestlus kahe tegusa ja targa inimese vahel eesmärgiga arendada inimese (ja ka meeskonna) enda ressursse, teadmisi ja potentsiaali. Ikka selleks, et olla homme parem, kui olime täna. Et toimuks areng ja inimene tunneks ennast väärtuslikuna. Aga ka inimesena meie soovid, vajadused ja võimalused ajas muutuvad. Ja ka maailm meie ümber seab meile pidevalt väljakutseid.


Neid kahte justkui üsna erinevat teemat niiviisi vaadeldes hakkas mulle silma tõsiasi, et mõlemad keskenduvad ju arengule, mõlemal juhul on tegemist piiratud ressursside kasutamisega (inimene, aeg, raha) ja mõlemal juhul on taustal teadmine, et saab veelgi paremini. Ainult, et kuidas?


Albert Einstein juba mõtiskles "If only I had the right question..." No just, õigete küsimuste küsimine on oluline nii kvaliteejuhtimises kui ka coachingus.

Kui kvaliteedijuht küsib küsimusi lähtudes probleemist, analüüsitud andmetest ja senisest kogemusest, siis coach seal kõrval aitab oma küsimustega kvaliteedijuhil astuda sammukese pildist välja, vaadata seda kõrvalt ning leida lähenemisnurki, mis eelnevalt olid nö pimealad, peidus igapäevase ratsionaalsuse ning harjumuste taga.


Teatavasti kvaliteeti ei tee aga kvaliteedijuht üksinda. Kvaliteeti loovad inimesed, koostöös, oma igapäeva tegevuste käigus. Kuidas aga kaasata töötajaid, kes ehk ei ole üldsegi nii aldis muutustele? Või kuidas müüa juhtkonnale maha mõte olulistest ja vajalikest muudatustest, mis omakorda võivad esialgu tuua kaasa pigem kulude tõusu enne, kui reaalselt efektiivsus ja kasumlikkus näha hakkab olema?


Tihti on kvaliteedijuht ettevõttes see isik, kes justkui peaks kaasama ja kaasa mõtlema. Oma kogemusest tean ka, et ilma hea neutraalse partnerita on kvaliteedijuhil endal heade lahenduste leidmine keerukas ja vahel ka aega nõudev - läheb ju aega, enne kui sa leiad sobiva vaba momendi mõtete veeretamiseks ja siis võib ju veel omakorda aega minna, kui sul see üks suurepärane mõte pähe tuleb. Coach oma toetava ärakuulamise ning uudishimulike küsimustega aga ongi just selline hea neutraalne partner, kellega oma mõtteid selgeks mõelda ning seeläbi protsessi kiirendada.


Coachi abil on lihtsam luua kaa ühist vastutust ja kaasatust tööprotsesside parendamisesse, luua senisest paremat kogemust. Taaskord omast kogemusest - vahest on vaja, et keegi neutraalne kolmas isik osaleks mõttetalgutel, hoiaks head mõtteruumi ja toetaks, et kvaliteedijuht ise ka saaks koos meeskonnaga kaasa mõelda. Tänase kogemuse ja teadmise pealt võin julgelt väita, et ka sellistes olukordades on coach omal kohal.


Lisame siia juurde veel coachingu peamised kasutegurid:

  • parem meeskonnatöö

  • paremad suhted kolleegidega

  • suurenenud töörahulolu

  • vähenenud konfliktide arv

Ehk ongi võtmetegur siis nende kahe teema ühendamises?


Kui kvaliteedijuht toetab ettevõttes neutraalse osapoolena nii juhtkonda kui töötajaid, siis kas ei võiks igal kvaliteedijuhil olla coach, kes teda toetab?

Jaga minuga, millised mõtted sul tekkisid.


15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page