• Anu

Mida ettevõte coachingust võidab?

Updated: Aug 10, 2020

Mõnda aega tagasi panin kirja mõtteid, miks mina ise coachingut kasutan. Kuid mis kasu oleks coachi kasutamisest juhile, töötajatele, ettevõttele laiemalt?


Mul on olnud õnne töötada juhtidega, kel on avatud pilk ning valmisolek uute lähenemiste proovimiseks sh ka coachiva juhtimisstiili rakendamiseks. Samuti on mul kvaliteedijuhina õnnestunud töötada koos juhiga, kes mõistis coachi kaasamise tulemuslikkust. Nii sain minagi oma juhilt muuhulgas just sellist tuge - ettevõtte võimaldas mulle kohtumised coachiga. Tookordne sõnum, mis minule endale ettevõtte poolt paistis, oli usk ja usaldus minu suhtes. Tundsin, et olen ettevõttele väärtuslik, juht näeb minus potentsiaali ning soovib minu arengut toetada.


Pannes kokku oma positiivsed kogemused ja tänased teadmised coachingust, ütleb minu kõhutunne, et coaching aitab ettevõttes luua väga tulemusliku ja samas ühtehoidva meeskonna. Mis omakorda viib paremate tulemusteni ettevõtte jaoks.


Minu kõhutunne siinkohal ei ole vist piisav argument? Ei peagi olema. Maailmas on läbi viidud erinevaid uuringuid coachingu mõjust juhtimisele ning ettevõtte arengule.


Näiteks novembris 2018 City & Guilds Group poolt korraldatud uuring tõi välja, et 76% töötajatest näeb coachingus olulist tuge, kui organisatsioonis on parasjagu käimas suuremad muutused.


79% juhtudel toodi välja, et coaching aitab kohaneda uute tehnoloogiatega ning leida viise uute töövõtete rakendamiseks.


Uuringust tuleb välja ka, et coachingu abil on lihtsam ja tõhusam integreerida omavahel erinevatest generatsioonidest töötajaid. Oleme ju täna maailmas, kus ettevõttes töötavad koos kuni viiest erinevast generatsioonist inimesed ning neil kõigil on oma oluline väärtus ettevõtte arengu jaoks.


On üsna tavapärane, et ettevõtte sees inimesed vahetavad rolle ja positsioone. Uus roll, uus positsioon toob aga endaga kaasa uued väljakutsed. Uuringutest nähtub, et töötajad ja juhid, kellel oli võimalik kasutada coachi tuge, kohanesid uue rolliga tunduvalt kiiremini ja tulemuslikumalt.


Manchester Consulting Inc viis läbi uuringu, mille käigus uuriti coachingu mõju ettevõttele rahalisest vaatevinklist. Kuigi coachingu peamised eelised ilmnevad just nö pehmetes väärtustes - paranenud meeskonnatöö ja inimeste omavahelised suhted, töörahulolu ja töötajate enesekindluse ning tulemuslikkuse kasv, oskus paremini konflikte hallata - leidis uurin, et coachingu tulemuslikkus paistab välja ka ettevõtte tulemustes. Coachingut saanud 100 tippjuhi seas läbi viidud uuring näitas, et investeeringutasuvus (ROI) oli 5,7 korda suurem kui esialgne investeeringukulu coachi kaasamisel ettevõttesse.


Peamine rahaline võit ettevõtte jaoks tuleneb tulemuslikumast tööõhkkonnast, toetavamast juhtimisest ning paremate töövõtete ja -tehnoloogite kasutusele võtmisest, mis pigem varem, kui hiljem mõjutavad ettevõtte müügitulemusi.

Allikas: Manchester Review ROI Reprint


Manchester Consulting Inc poolt läbi viidud uuring on vaid üks, samas üsnagi mahukas uuring. Kel huvi, saab täiendavalt selle kohta juurde lugeda siit.


Coachingu tulemuslikkust rahasse panna on üsnagi keeruline, sest peamised muudatused ilmnevad just nö pehmete väärtuste valdkonnas. Tänapäevases kiirelt muutuvas ärikeskkonnas on aga just võime olla paindlik, leida tavapärasest erinevaid lahendusi ja oskus leida head kontakti inimestega need võtmeoskused, mis toetavad ettevõtte arengut.


Muidugi võib juhtuda ka see, et coachingu tulemusena mõned inimesed lahkuvad ettevõttest. Kuid kas pole see siis hea teadmine, et oled juhina omalt poolt aidanud inimesel astuda suure sammu edasi tema enda unistuste poole?


Kuidas on lood sinu enda unistustega? Kuidas sinu ettevõtte areng toetab sind sinu enda unistuste poole liikumisel?

19 views0 comments

Recent Posts

See All